Prayer calendar for Sep 2022 in Donetsk

2022-09-01 | Thu | 04-2-1444
Fajr 02:49
Sunrise 04:46
Dhuhr 11:29
Asr 15:12
Maghrib 18:10
Isha 19:40
2022-09-02 | Fri | 05-2-1444
Fajr 02:51
Sunrise 04:48
Dhuhr 11:29
Asr 15:11
Maghrib 18:08
Isha 19:38
2022-09-03 | Sat | 06-2-1444
Fajr 02:53
Sunrise 04:49
Dhuhr 11:28
Asr 15:09
Maghrib 18:06
Isha 19:36
2022-09-04 | Sun | 07-2-1444
Fajr 02:55
Sunrise 04:51
Dhuhr 11:28
Asr 15:08
Maghrib 18:04
Isha 19:34
2022-09-05 | Mon | 08-2-1444
Fajr 02:57
Sunrise 04:52
Dhuhr 11:28
Asr 15:07
Maghrib 18:02
Isha 19:32
2022-09-06 | Tue | 09-2-1444
Fajr 02:59
Sunrise 04:53
Dhuhr 11:27
Asr 15:05
Maghrib 18:00
Isha 19:30
2022-09-07 | Wed | 10-2-1444
Fajr 03:01
Sunrise 04:55
Dhuhr 11:27
Asr 15:04
Maghrib 17:58
Isha 19:28
2022-09-08 | Thu | 11-2-1444
Fajr 03:02
Sunrise 04:56
Dhuhr 11:27
Asr 15:03
Maghrib 17:56
Isha 19:26
2022-09-09 | Fri | 12-2-1444
Fajr 03:04
Sunrise 04:57
Dhuhr 11:26
Asr 15:01
Maghrib 17:54
Isha 19:24
2022-09-10 | Sat | 13-2-1444
Fajr 03:06
Sunrise 04:59
Dhuhr 11:26
Asr 15:00
Maghrib 17:52
Isha 19:22
2022-09-11 | Sun | 14-2-1444
Fajr 03:08
Sunrise 05:00
Dhuhr 11:25
Asr 14:59
Maghrib 17:50
Isha 19:20
2022-09-12 | Mon | 15-2-1444
Fajr 03:10
Sunrise 05:01
Dhuhr 11:25
Asr 14:57
Maghrib 17:48
Isha 19:18
2022-09-13 | Tue | 16-2-1444
Fajr 03:11
Sunrise 05:03
Dhuhr 11:25
Asr 14:56
Maghrib 17:46
Isha 19:16
2022-09-14 | Wed | 17-2-1444
Fajr 03:13
Sunrise 05:04
Dhuhr 11:24
Asr 14:55
Maghrib 17:44
Isha 19:14
2022-09-15 | Thu | 18-2-1444
Fajr 03:15
Sunrise 05:06
Dhuhr 11:24
Asr 14:53
Maghrib 17:42
Isha 19:12
2022-09-16 | Fri | 19-2-1444
Fajr 03:17
Sunrise 05:07
Dhuhr 11:24
Asr 14:52
Maghrib 17:40
Isha 19:10
2022-09-17 | Sat | 20-2-1444
Fajr 03:18
Sunrise 05:08
Dhuhr 11:23
Asr 14:50
Maghrib 17:38
Isha 19:08
2022-09-18 | Sun | 21-2-1444
Fajr 03:20
Sunrise 05:10
Dhuhr 11:23
Asr 14:49
Maghrib 17:35
Isha 19:05
2022-09-19 | Mon | 22-2-1444
Fajr 03:22
Sunrise 05:11
Dhuhr 11:23
Asr 14:47
Maghrib 17:33
Isha 19:03
2022-09-20 | Tue | 23-2-1444
Fajr 03:23
Sunrise 05:12
Dhuhr 11:22
Asr 14:46
Maghrib 17:31
Isha 19:01
2022-09-21 | Wed | 24-2-1444
Fajr 03:25
Sunrise 05:14
Dhuhr 11:22
Asr 14:45
Maghrib 17:29
Isha 18:59
2022-09-22 | Thu | 25-2-1444
Fajr 03:27
Sunrise 05:15
Dhuhr 11:22
Asr 14:43
Maghrib 17:27
Isha 18:57
2022-09-23 | Fri | 26-2-1444
Fajr 03:28
Sunrise 05:16
Dhuhr 11:21
Asr 14:42
Maghrib 17:25
Isha 18:55
2022-09-24 | Sat | 27-2-1444
Fajr 03:30
Sunrise 05:18
Dhuhr 11:21
Asr 14:40
Maghrib 17:23
Isha 18:53
2022-09-25 | Sun | 28-2-1444
Fajr 03:31
Sunrise 05:19
Dhuhr 11:20
Asr 14:39
Maghrib 17:21
Isha 18:51
2022-09-26 | Mon | 29-2-1444
Fajr 03:33
Sunrise 05:21
Dhuhr 11:20
Asr 14:37
Maghrib 17:19
Isha 18:49
2022-09-27 | Tue | 01-3-1444
Fajr 03:34
Sunrise 05:22
Dhuhr 11:20
Asr 14:36
Maghrib 17:17
Isha 18:47
2022-09-28 | Wed | 02-3-1444
Fajr 03:36
Sunrise 05:23
Dhuhr 11:19
Asr 14:34
Maghrib 17:15
Isha 18:45
2022-09-29 | Thu | 03-3-1444
Fajr 03:38
Sunrise 05:25
Dhuhr 11:19
Asr 14:33
Maghrib 17:13
Isha 18:43
2022-09-30 | Fri | 04-3-1444
Fajr 03:39
Sunrise 05:26
Dhuhr 11:19
Asr 14:31
Maghrib 17:11
Isha 18:41