Prayer calendar for Sep 2022 in Agadir

2022-09-01 | Thu | 04-2-1444
Fajr 05:50
Sunrise 07:15
Dhuhr 13:38
Asr 17:13
Maghrib 20:01
Isha 21:31
2022-09-02 | Fri | 05-2-1444
Fajr 05:50
Sunrise 07:16
Dhuhr 13:38
Asr 17:12
Maghrib 20:00
Isha 21:30
2022-09-03 | Sat | 06-2-1444
Fajr 05:51
Sunrise 07:16
Dhuhr 13:38
Asr 17:12
Maghrib 19:59
Isha 21:29
2022-09-04 | Sun | 07-2-1444
Fajr 05:52
Sunrise 07:17
Dhuhr 13:37
Asr 17:11
Maghrib 19:58
Isha 21:28
2022-09-05 | Mon | 08-2-1444
Fajr 05:53
Sunrise 07:17
Dhuhr 13:37
Asr 17:10
Maghrib 19:57
Isha 21:27
2022-09-06 | Tue | 09-2-1444
Fajr 05:53
Sunrise 07:18
Dhuhr 13:37
Asr 17:10
Maghrib 19:55
Isha 21:25
2022-09-07 | Wed | 10-2-1444
Fajr 05:54
Sunrise 07:18
Dhuhr 13:36
Asr 17:09
Maghrib 19:54
Isha 21:24
2022-09-08 | Thu | 11-2-1444
Fajr 05:55
Sunrise 07:19
Dhuhr 13:36
Asr 17:09
Maghrib 19:53
Isha 21:23
2022-09-09 | Fri | 12-2-1444
Fajr 05:55
Sunrise 07:19
Dhuhr 13:36
Asr 17:08
Maghrib 19:52
Isha 21:22
2022-09-10 | Sat | 13-2-1444
Fajr 05:56
Sunrise 07:20
Dhuhr 13:35
Asr 17:07
Maghrib 19:50
Isha 21:20
2022-09-11 | Sun | 14-2-1444
Fajr 05:57
Sunrise 07:21
Dhuhr 13:35
Asr 17:07
Maghrib 19:49
Isha 21:19
2022-09-12 | Mon | 15-2-1444
Fajr 05:57
Sunrise 07:21
Dhuhr 13:35
Asr 17:06
Maghrib 19:48
Isha 21:18
2022-09-13 | Tue | 16-2-1444
Fajr 05:58
Sunrise 07:22
Dhuhr 13:34
Asr 17:05
Maghrib 19:47
Isha 21:17
2022-09-14 | Wed | 17-2-1444
Fajr 05:59
Sunrise 07:22
Dhuhr 13:34
Asr 17:04
Maghrib 19:45
Isha 21:15
2022-09-15 | Thu | 18-2-1444
Fajr 05:59
Sunrise 07:23
Dhuhr 13:34
Asr 17:04
Maghrib 19:44
Isha 21:14
2022-09-16 | Fri | 19-2-1444
Fajr 06:00
Sunrise 07:23
Dhuhr 13:33
Asr 17:03
Maghrib 19:43
Isha 21:13
2022-09-17 | Sat | 20-2-1444
Fajr 06:01
Sunrise 07:24
Dhuhr 13:33
Asr 17:02
Maghrib 19:41
Isha 21:11
2022-09-18 | Sun | 21-2-1444
Fajr 06:01
Sunrise 07:24
Dhuhr 13:33
Asr 17:02
Maghrib 19:40
Isha 21:10
2022-09-19 | Mon | 22-2-1444
Fajr 06:02
Sunrise 07:25
Dhuhr 13:32
Asr 17:01
Maghrib 19:39
Isha 21:09
2022-09-20 | Tue | 23-2-1444
Fajr 06:03
Sunrise 07:26
Dhuhr 13:32
Asr 17:00
Maghrib 19:38
Isha 21:08
2022-09-21 | Wed | 24-2-1444
Fajr 06:03
Sunrise 07:26
Dhuhr 13:31
Asr 16:59
Maghrib 19:36
Isha 21:06
2022-09-22 | Thu | 25-2-1444
Fajr 06:04
Sunrise 07:27
Dhuhr 13:31
Asr 16:59
Maghrib 19:35
Isha 21:05
2022-09-23 | Fri | 26-2-1444
Fajr 06:05
Sunrise 07:27
Dhuhr 13:31
Asr 16:58
Maghrib 19:34
Isha 21:04
2022-09-24 | Sat | 27-2-1444
Fajr 06:05
Sunrise 07:28
Dhuhr 13:30
Asr 16:57
Maghrib 19:33
Isha 21:03
2022-09-25 | Sun | 28-2-1444
Fajr 06:06
Sunrise 07:28
Dhuhr 13:30
Asr 16:56
Maghrib 19:31
Isha 21:01
2022-09-26 | Mon | 29-2-1444
Fajr 06:07
Sunrise 07:29
Dhuhr 13:30
Asr 16:55
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-09-27 | Tue | 01-3-1444
Fajr 06:07
Sunrise 07:29
Dhuhr 13:29
Asr 16:55
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-09-28 | Wed | 02-3-1444
Fajr 06:08
Sunrise 07:30
Dhuhr 13:29
Asr 16:54
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-09-29 | Thu | 03-3-1444
Fajr 06:08
Sunrise 07:31
Dhuhr 13:29
Asr 16:53
Maghrib 19:26
Isha 20:56
2022-09-30 | Fri | 04-3-1444
Fajr 06:09
Sunrise 07:31
Dhuhr 13:28
Asr 16:52
Maghrib 19:25
Isha 20:55