Prayer calendar for Sep 2022 in Venice

2022-09-01 | Thu | 04-2-1444
Fajr 03:42
Sunrise 05:32
Dhuhr 12:11
Asr 15:53
Maghrib 18:49
Isha 20:19
2022-09-02 | Fri | 05-2-1444
Fajr 03:44
Sunrise 05:33
Dhuhr 12:10
Asr 15:52
Maghrib 18:47
Isha 20:17
2022-09-03 | Sat | 06-2-1444
Fajr 03:45
Sunrise 05:34
Dhuhr 12:10
Asr 15:51
Maghrib 18:45
Isha 20:15
2022-09-04 | Sun | 07-2-1444
Fajr 03:47
Sunrise 05:36
Dhuhr 12:10
Asr 15:50
Maghrib 18:43
Isha 20:13
2022-09-05 | Mon | 08-2-1444
Fajr 03:49
Sunrise 05:37
Dhuhr 12:09
Asr 15:49
Maghrib 18:41
Isha 20:11
2022-09-06 | Tue | 09-2-1444
Fajr 03:50
Sunrise 05:38
Dhuhr 12:09
Asr 15:47
Maghrib 18:39
Isha 20:09
2022-09-07 | Wed | 10-2-1444
Fajr 03:52
Sunrise 05:39
Dhuhr 12:09
Asr 15:46
Maghrib 18:38
Isha 20:08
2022-09-08 | Thu | 11-2-1444
Fajr 03:53
Sunrise 05:40
Dhuhr 12:08
Asr 15:45
Maghrib 18:36
Isha 20:06
2022-09-09 | Fri | 12-2-1444
Fajr 03:55
Sunrise 05:42
Dhuhr 12:08
Asr 15:44
Maghrib 18:34
Isha 20:04
2022-09-10 | Sat | 13-2-1444
Fajr 03:57
Sunrise 05:43
Dhuhr 12:08
Asr 15:42
Maghrib 18:32
Isha 20:02
2022-09-11 | Sun | 14-2-1444
Fajr 03:58
Sunrise 05:44
Dhuhr 12:07
Asr 15:41
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-09-12 | Mon | 15-2-1444
Fajr 04:00
Sunrise 05:45
Dhuhr 12:07
Asr 15:40
Maghrib 18:28
Isha 19:58
2022-09-13 | Tue | 16-2-1444
Fajr 04:01
Sunrise 05:47
Dhuhr 12:07
Asr 15:39
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-09-14 | Wed | 17-2-1444
Fajr 04:03
Sunrise 05:48
Dhuhr 12:06
Asr 15:37
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-09-15 | Thu | 18-2-1444
Fajr 04:04
Sunrise 05:49
Dhuhr 12:06
Asr 15:36
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-09-16 | Fri | 19-2-1444
Fajr 04:06
Sunrise 05:50
Dhuhr 12:06
Asr 15:35
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-09-17 | Sat | 20-2-1444
Fajr 04:07
Sunrise 05:51
Dhuhr 12:05
Asr 15:33
Maghrib 18:18
Isha 19:48
2022-09-18 | Sun | 21-2-1444
Fajr 04:09
Sunrise 05:53
Dhuhr 12:05
Asr 15:32
Maghrib 18:16
Isha 19:46
2022-09-19 | Mon | 22-2-1444
Fajr 04:10
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:05
Asr 15:31
Maghrib 18:14
Isha 19:44
2022-09-20 | Tue | 23-2-1444
Fajr 04:12
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:04
Asr 15:29
Maghrib 18:13
Isha 19:43
2022-09-21 | Wed | 24-2-1444
Fajr 04:13
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:04
Asr 15:28
Maghrib 18:11
Isha 19:41
2022-09-22 | Thu | 25-2-1444
Fajr 04:14
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:03
Asr 15:27
Maghrib 18:09
Isha 19:39
2022-09-23 | Fri | 26-2-1444
Fajr 04:16
Sunrise 05:59
Dhuhr 12:03
Asr 15:25
Maghrib 18:07
Isha 19:37
2022-09-24 | Sat | 27-2-1444
Fajr 04:17
Sunrise 06:00
Dhuhr 12:03
Asr 15:24
Maghrib 18:05
Isha 19:35
2022-09-25 | Sun | 28-2-1444
Fajr 04:19
Sunrise 06:01
Dhuhr 12:02
Asr 15:23
Maghrib 18:03
Isha 19:33
2022-09-26 | Mon | 29-2-1444
Fajr 04:20
Sunrise 06:02
Dhuhr 12:02
Asr 15:21
Maghrib 18:01
Isha 19:31
2022-09-27 | Tue | 01-3-1444
Fajr 04:22
Sunrise 06:04
Dhuhr 12:02
Asr 15:20
Maghrib 17:59
Isha 19:29
2022-09-28 | Wed | 02-3-1444
Fajr 04:23
Sunrise 06:05
Dhuhr 12:01
Asr 15:19
Maghrib 17:57
Isha 19:27
2022-09-29 | Thu | 03-3-1444
Fajr 04:24
Sunrise 06:06
Dhuhr 12:01
Asr 15:17
Maghrib 17:55
Isha 19:25
2022-09-30 | Fri | 04-3-1444
Fajr 04:26
Sunrise 06:07
Dhuhr 12:01
Asr 15:16
Maghrib 17:53
Isha 19:23