Prayer calendar for Sep 2022 in Mumbai

2022-09-01 | Thu | 04-2-1444
Fajr 04:37
Sunrise 05:53
Dhuhr 12:09
Asr 15:30
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-09-02 | Fri | 05-2-1444
Fajr 04:37
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:08
Asr 15:30
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-09-03 | Sat | 06-2-1444
Fajr 04:37
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:08
Asr 15:30
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-09-04 | Sun | 07-2-1444
Fajr 04:38
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:08
Asr 15:30
Maghrib 18:21
Isha 19:51
2022-09-05 | Mon | 08-2-1444
Fajr 04:38
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:07
Asr 15:30
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-09-06 | Tue | 09-2-1444
Fajr 04:38
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:07
Asr 15:29
Maghrib 18:19
Isha 19:49
2022-09-07 | Wed | 10-2-1444
Fajr 04:39
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:07
Asr 15:29
Maghrib 18:18
Isha 19:48
2022-09-08 | Thu | 11-2-1444
Fajr 04:39
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:06
Asr 15:29
Maghrib 18:17
Isha 19:47
2022-09-09 | Fri | 12-2-1444
Fajr 04:39
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:06
Asr 15:29
Maghrib 18:17
Isha 19:47
2022-09-10 | Sat | 13-2-1444
Fajr 04:39
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:06
Asr 15:28
Maghrib 18:16
Isha 19:46
2022-09-11 | Sun | 14-2-1444
Fajr 04:40
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:05
Asr 15:28
Maghrib 18:15
Isha 19:45
2022-09-12 | Mon | 15-2-1444
Fajr 04:40
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:05
Asr 15:28
Maghrib 18:14
Isha 19:44
2022-09-13 | Tue | 16-2-1444
Fajr 04:40
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:04
Asr 15:28
Maghrib 18:13
Isha 19:43
2022-09-14 | Wed | 17-2-1444
Fajr 04:40
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:04
Asr 15:27
Maghrib 18:12
Isha 19:42
2022-09-15 | Thu | 18-2-1444
Fajr 04:41
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:04
Asr 15:27
Maghrib 18:11
Isha 19:41
2022-09-16 | Fri | 19-2-1444
Fajr 04:41
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:03
Asr 15:27
Maghrib 18:10
Isha 19:40
2022-09-17 | Sat | 20-2-1444
Fajr 04:41
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:03
Asr 15:26
Maghrib 18:09
Isha 19:39
2022-09-18 | Sun | 21-2-1444
Fajr 04:41
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:03
Asr 15:26
Maghrib 18:09
Isha 19:39
2022-09-19 | Mon | 22-2-1444
Fajr 04:42
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:02
Asr 15:26
Maghrib 18:08
Isha 19:38
2022-09-20 | Tue | 23-2-1444
Fajr 04:42
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:02
Asr 15:25
Maghrib 18:07
Isha 19:37
2022-09-21 | Wed | 24-2-1444
Fajr 04:42
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:02
Asr 15:25
Maghrib 18:06
Isha 19:36
2022-09-22 | Thu | 25-2-1444
Fajr 04:42
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:01
Asr 15:25
Maghrib 18:05
Isha 19:35
2022-09-23 | Fri | 26-2-1444
Fajr 04:43
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:01
Asr 15:24
Maghrib 18:04
Isha 19:34
2022-09-24 | Sat | 27-2-1444
Fajr 04:43
Sunrise 05:58
Dhuhr 12:01
Asr 15:24
Maghrib 18:03
Isha 19:33
2022-09-25 | Sun | 28-2-1444
Fajr 04:43
Sunrise 05:58
Dhuhr 12:00
Asr 15:24
Maghrib 18:02
Isha 19:32
2022-09-26 | Mon | 29-2-1444
Fajr 04:43
Sunrise 05:58
Dhuhr 12:00
Asr 15:23
Maghrib 18:01
Isha 19:31
2022-09-27 | Tue | 01-3-1444
Fajr 04:43
Sunrise 05:58
Dhuhr 12:00
Asr 15:23
Maghrib 18:01
Isha 19:31
2022-09-28 | Wed | 02-3-1444
Fajr 04:44
Sunrise 05:58
Dhuhr 11:59
Asr 15:22
Maghrib 18:00
Isha 19:30
2022-09-29 | Thu | 03-3-1444
Fajr 04:44
Sunrise 05:59
Dhuhr 11:59
Asr 15:22
Maghrib 17:59
Isha 19:29
2022-09-30 | Fri | 04-3-1444
Fajr 04:44
Sunrise 05:59
Dhuhr 11:59
Asr 15:22
Maghrib 17:58
Isha 19:28