Prayer calendar for Sep 2022 in London

2022-09-01 | Thu | 04-2-1444
Fajr 04:03
Sunrise 06:13
Dhuhr 13:01
Asr 16:44
Maghrib 19:47
Isha 21:17
2022-09-02 | Fri | 05-2-1444
Fajr 04:06
Sunrise 06:15
Dhuhr 13:00
Asr 16:42
Maghrib 19:45
Isha 21:15
2022-09-03 | Sat | 06-2-1444
Fajr 04:08
Sunrise 06:16
Dhuhr 13:00
Asr 16:41
Maghrib 19:43
Isha 21:13
2022-09-04 | Sun | 07-2-1444
Fajr 04:11
Sunrise 06:18
Dhuhr 13:00
Asr 16:39
Maghrib 19:40
Isha 21:10
2022-09-05 | Mon | 08-2-1444
Fajr 04:13
Sunrise 06:19
Dhuhr 12:59
Asr 16:38
Maghrib 19:38
Isha 21:08
2022-09-06 | Tue | 09-2-1444
Fajr 04:15
Sunrise 06:21
Dhuhr 12:59
Asr 16:37
Maghrib 19:36
Isha 21:06
2022-09-07 | Wed | 10-2-1444
Fajr 04:18
Sunrise 06:22
Dhuhr 12:59
Asr 16:35
Maghrib 19:34
Isha 21:04
2022-09-08 | Thu | 11-2-1444
Fajr 04:20
Sunrise 06:24
Dhuhr 12:58
Asr 16:34
Maghrib 19:31
Isha 21:01
2022-09-09 | Fri | 12-2-1444
Fajr 04:22
Sunrise 06:26
Dhuhr 12:58
Asr 16:32
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-09-10 | Sat | 13-2-1444
Fajr 04:24
Sunrise 06:27
Dhuhr 12:57
Asr 16:31
Maghrib 19:27
Isha 20:57
2022-09-11 | Sun | 14-2-1444
Fajr 04:26
Sunrise 06:29
Dhuhr 12:57
Asr 16:29
Maghrib 19:24
Isha 20:54
2022-09-12 | Mon | 15-2-1444
Fajr 04:29
Sunrise 06:30
Dhuhr 12:57
Asr 16:28
Maghrib 19:22
Isha 20:52
2022-09-13 | Tue | 16-2-1444
Fajr 04:31
Sunrise 06:32
Dhuhr 12:56
Asr 16:26
Maghrib 19:20
Isha 20:50
2022-09-14 | Wed | 17-2-1444
Fajr 04:33
Sunrise 06:34
Dhuhr 12:56
Asr 16:24
Maghrib 19:18
Isha 20:48
2022-09-15 | Thu | 18-2-1444
Fajr 04:35
Sunrise 06:35
Dhuhr 12:56
Asr 16:23
Maghrib 19:15
Isha 20:45
2022-09-16 | Fri | 19-2-1444
Fajr 04:37
Sunrise 06:37
Dhuhr 12:55
Asr 16:21
Maghrib 19:13
Isha 20:43
2022-09-17 | Sat | 20-2-1444
Fajr 04:39
Sunrise 06:38
Dhuhr 12:55
Asr 16:20
Maghrib 19:11
Isha 20:41
2022-09-18 | Sun | 21-2-1444
Fajr 04:41
Sunrise 06:40
Dhuhr 12:55
Asr 16:18
Maghrib 19:08
Isha 20:38
2022-09-19 | Mon | 22-2-1444
Fajr 04:43
Sunrise 06:42
Dhuhr 12:54
Asr 16:16
Maghrib 19:06
Isha 20:36
2022-09-20 | Tue | 23-2-1444
Fajr 04:45
Sunrise 06:43
Dhuhr 12:54
Asr 16:15
Maghrib 19:04
Isha 20:34
2022-09-21 | Wed | 24-2-1444
Fajr 04:47
Sunrise 06:45
Dhuhr 12:54
Asr 16:13
Maghrib 19:01
Isha 20:31
2022-09-22 | Thu | 25-2-1444
Fajr 04:49
Sunrise 06:46
Dhuhr 12:53
Asr 16:11
Maghrib 18:59
Isha 20:29
2022-09-23 | Fri | 26-2-1444
Fajr 04:51
Sunrise 06:48
Dhuhr 12:53
Asr 16:10
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-09-24 | Sat | 27-2-1444
Fajr 04:53
Sunrise 06:50
Dhuhr 12:53
Asr 16:08
Maghrib 18:54
Isha 20:24
2022-09-25 | Sun | 28-2-1444
Fajr 04:55
Sunrise 06:51
Dhuhr 12:52
Asr 16:07
Maghrib 18:52
Isha 20:22
2022-09-26 | Mon | 29-2-1444
Fajr 04:56
Sunrise 06:53
Dhuhr 12:52
Asr 16:05
Maghrib 18:50
Isha 20:20
2022-09-27 | Tue | 01-3-1444
Fajr 04:58
Sunrise 06:54
Dhuhr 12:51
Asr 16:03
Maghrib 18:48
Isha 20:18
2022-09-28 | Wed | 02-3-1444
Fajr 05:00
Sunrise 06:56
Dhuhr 12:51
Asr 16:01
Maghrib 18:45
Isha 20:15
2022-09-29 | Thu | 03-3-1444
Fajr 05:02
Sunrise 06:58
Dhuhr 12:51
Asr 16:00
Maghrib 18:43
Isha 20:13
2022-09-30 | Fri | 04-3-1444
Fajr 05:04
Sunrise 06:59
Dhuhr 12:50
Asr 15:58
Maghrib 18:41
Isha 20:11