Prayer calendar for Sep 2022 in Manama

2022-09-01 | Thu | 04-2-1444
Fajr 03:56
Sunrise 05:17
Dhuhr 11:38
Asr 15:08
Maghrib 17:58
Isha 19:28
2022-09-02 | Fri | 05-2-1444
Fajr 03:57
Sunrise 05:18
Dhuhr 11:37
Asr 15:08
Maghrib 17:56
Isha 19:26
2022-09-03 | Sat | 06-2-1444
Fajr 03:57
Sunrise 05:18
Dhuhr 11:37
Asr 15:07
Maghrib 17:55
Isha 19:25
2022-09-04 | Sun | 07-2-1444
Fajr 03:58
Sunrise 05:19
Dhuhr 11:37
Asr 15:07
Maghrib 17:54
Isha 19:24
2022-09-05 | Mon | 08-2-1444
Fajr 03:58
Sunrise 05:19
Dhuhr 11:36
Asr 15:06
Maghrib 17:53
Isha 19:23
2022-09-06 | Tue | 09-2-1444
Fajr 03:59
Sunrise 05:20
Dhuhr 11:36
Asr 15:06
Maghrib 17:52
Isha 19:22
2022-09-07 | Wed | 10-2-1444
Fajr 03:59
Sunrise 05:20
Dhuhr 11:36
Asr 15:05
Maghrib 17:51
Isha 19:21
2022-09-08 | Thu | 11-2-1444
Fajr 04:00
Sunrise 05:20
Dhuhr 11:35
Asr 15:05
Maghrib 17:50
Isha 19:20
2022-09-09 | Fri | 12-2-1444
Fajr 04:00
Sunrise 05:21
Dhuhr 11:35
Asr 15:05
Maghrib 17:49
Isha 19:19
2022-09-10 | Sat | 13-2-1444
Fajr 04:01
Sunrise 05:21
Dhuhr 11:35
Asr 15:04
Maghrib 17:48
Isha 19:18
2022-09-11 | Sun | 14-2-1444
Fajr 04:01
Sunrise 05:22
Dhuhr 11:34
Asr 15:03
Maghrib 17:47
Isha 19:17
2022-09-12 | Mon | 15-2-1444
Fajr 04:02
Sunrise 05:22
Dhuhr 11:34
Asr 15:03
Maghrib 17:46
Isha 19:16
2022-09-13 | Tue | 16-2-1444
Fajr 04:02
Sunrise 05:22
Dhuhr 11:34
Asr 15:02
Maghrib 17:44
Isha 19:14
2022-09-14 | Wed | 17-2-1444
Fajr 04:03
Sunrise 05:23
Dhuhr 11:33
Asr 15:02
Maghrib 17:43
Isha 19:13
2022-09-15 | Thu | 18-2-1444
Fajr 04:03
Sunrise 05:23
Dhuhr 11:33
Asr 15:01
Maghrib 17:42
Isha 19:12
2022-09-16 | Fri | 19-2-1444
Fajr 04:04
Sunrise 05:24
Dhuhr 11:33
Asr 15:01
Maghrib 17:41
Isha 19:11
2022-09-17 | Sat | 20-2-1444
Fajr 04:04
Sunrise 05:24
Dhuhr 11:32
Asr 15:00
Maghrib 17:40
Isha 19:10
2022-09-18 | Sun | 21-2-1444
Fajr 04:05
Sunrise 05:24
Dhuhr 11:32
Asr 15:00
Maghrib 17:39
Isha 19:09
2022-09-19 | Mon | 22-2-1444
Fajr 04:05
Sunrise 05:25
Dhuhr 11:31
Asr 14:59
Maghrib 17:38
Isha 19:08
2022-09-20 | Tue | 23-2-1444
Fajr 04:06
Sunrise 05:25
Dhuhr 11:31
Asr 14:58
Maghrib 17:37
Isha 19:07
2022-09-21 | Wed | 24-2-1444
Fajr 04:06
Sunrise 05:26
Dhuhr 11:31
Asr 14:58
Maghrib 17:36
Isha 19:06
2022-09-22 | Thu | 25-2-1444
Fajr 04:07
Sunrise 05:26
Dhuhr 11:30
Asr 14:57
Maghrib 17:34
Isha 19:04
2022-09-23 | Fri | 26-2-1444
Fajr 04:07
Sunrise 05:26
Dhuhr 11:30
Asr 14:57
Maghrib 17:33
Isha 19:03
2022-09-24 | Sat | 27-2-1444
Fajr 04:08
Sunrise 05:27
Dhuhr 11:30
Asr 14:56
Maghrib 17:32
Isha 19:02
2022-09-25 | Sun | 28-2-1444
Fajr 04:08
Sunrise 05:27
Dhuhr 11:29
Asr 14:55
Maghrib 17:31
Isha 19:01
2022-09-26 | Mon | 29-2-1444
Fajr 04:09
Sunrise 05:28
Dhuhr 11:29
Asr 14:55
Maghrib 17:30
Isha 19:00
2022-09-27 | Tue | 01-3-1444
Fajr 04:09
Sunrise 05:28
Dhuhr 11:29
Asr 14:54
Maghrib 17:29
Isha 18:59
2022-09-28 | Wed | 02-3-1444
Fajr 04:10
Sunrise 05:29
Dhuhr 11:28
Asr 14:53
Maghrib 17:28
Isha 18:58
2022-09-29 | Thu | 03-3-1444
Fajr 04:10
Sunrise 05:29
Dhuhr 11:28
Asr 14:53
Maghrib 17:27
Isha 18:57
2022-09-30 | Fri | 04-3-1444
Fajr 04:11
Sunrise 05:29
Dhuhr 11:28
Asr 14:52
Maghrib 17:26
Isha 18:56