Prayer calendar for Jun 2022 in Izki

2022-06-01 | Wed | 01-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:07
Asr 15:24
Maghrib 18:50
Isha 20:20
2022-06-02 | Thu | 02-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:07
Asr 15:24
Maghrib 18:51
Isha 20:21
2022-06-03 | Fri | 03-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:07
Asr 15:24
Maghrib 18:51
Isha 20:21
2022-06-04 | Sat | 04-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:07
Asr 15:24
Maghrib 18:52
Isha 20:22
2022-06-05 | Sun | 05-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:07
Asr 15:24
Maghrib 18:52
Isha 20:22
2022-06-06 | Mon | 06-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:08
Asr 15:24
Maghrib 18:52
Isha 20:22
2022-06-07 | Tue | 07-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:08
Asr 15:24
Maghrib 18:53
Isha 20:23
2022-06-08 | Wed | 08-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:08
Asr 15:25
Maghrib 18:53
Isha 20:23
2022-06-09 | Thu | 09-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:08
Asr 15:25
Maghrib 18:54
Isha 20:24
2022-06-10 | Fri | 10-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:08
Asr 15:25
Maghrib 18:54
Isha 20:24
2022-06-11 | Sat | 11-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:09
Asr 15:25
Maghrib 18:54
Isha 20:24
2022-06-12 | Sun | 12-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:09
Asr 15:26
Maghrib 18:55
Isha 20:25
2022-06-13 | Mon | 13-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:09
Asr 15:26
Maghrib 18:55
Isha 20:25
2022-06-14 | Tue | 14-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:09
Asr 15:27
Maghrib 18:55
Isha 20:25
2022-06-15 | Wed | 15-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:09
Asr 15:27
Maghrib 18:56
Isha 20:26
2022-06-16 | Thu | 16-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 12:10
Asr 15:27
Maghrib 18:56
Isha 20:26
2022-06-17 | Fri | 17-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:24
Dhuhr 12:10
Asr 15:28
Maghrib 18:56
Isha 20:26
2022-06-18 | Sat | 18-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:24
Dhuhr 12:10
Asr 15:28
Maghrib 18:56
Isha 20:26
2022-06-19 | Sun | 19-11-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:24
Dhuhr 12:10
Asr 15:28
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-06-20 | Mon | 20-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:24
Dhuhr 12:10
Asr 15:28
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-06-21 | Tue | 21-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:24
Dhuhr 12:11
Asr 15:29
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-06-22 | Wed | 22-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:25
Dhuhr 12:11
Asr 15:29
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-06-23 | Thu | 23-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:25
Dhuhr 12:11
Asr 15:29
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-06-24 | Fri | 24-11-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:25
Dhuhr 12:11
Asr 15:29
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-06-25 | Sat | 25-11-1443
Fajr 03:56
Sunrise 05:25
Dhuhr 12:12
Asr 15:29
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-06-26 | Sun | 26-11-1443
Fajr 03:56
Sunrise 05:26
Dhuhr 12:12
Asr 15:29
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-06-27 | Mon | 27-11-1443
Fajr 03:56
Sunrise 05:26
Dhuhr 12:12
Asr 15:30
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-06-28 | Tue | 28-11-1443
Fajr 03:57
Sunrise 05:26
Dhuhr 12:12
Asr 15:30
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-06-29 | Wed | 29-11-1443
Fajr 03:57
Sunrise 05:26
Dhuhr 12:12
Asr 15:30
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-06-30 | Thu | 30-11-1443
Fajr 03:57
Sunrise 05:27
Dhuhr 12:13
Asr 15:30
Maghrib 18:58
Isha 20:28