Prayer calendar for Apr 2022 in Rabat

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 05:48
Sunrise 07:15
Dhuhr 13:31
Asr 17:04
Maghrib 19:48
Isha 21:18
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 05:46
Sunrise 07:14
Dhuhr 13:31
Asr 17:05
Maghrib 19:49
Isha 21:19
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 05:45
Sunrise 07:12
Dhuhr 13:31
Asr 17:05
Maghrib 19:50
Isha 21:20
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 05:43
Sunrise 07:11
Dhuhr 13:30
Asr 17:05
Maghrib 19:50
Isha 21:20
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 05:42
Sunrise 07:10
Dhuhr 13:30
Asr 17:05
Maghrib 19:51
Isha 21:21
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 05:40
Sunrise 07:08
Dhuhr 13:30
Asr 17:05
Maghrib 19:52
Isha 21:22
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:07
Dhuhr 13:30
Asr 17:05
Maghrib 19:53
Isha 21:23
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 05:37
Sunrise 07:06
Dhuhr 13:29
Asr 17:05
Maghrib 19:53
Isha 21:23
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 05:35
Sunrise 07:04
Dhuhr 13:29
Asr 17:06
Maghrib 19:54
Isha 21:24
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 05:34
Sunrise 07:03
Dhuhr 13:29
Asr 17:06
Maghrib 19:55
Isha 21:25
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 05:32
Sunrise 07:02
Dhuhr 13:28
Asr 17:06
Maghrib 19:56
Isha 21:26
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 05:31
Sunrise 07:01
Dhuhr 13:28
Asr 17:06
Maghrib 19:56
Isha 21:26
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 05:29
Sunrise 06:59
Dhuhr 13:28
Asr 17:06
Maghrib 19:57
Isha 21:27
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 05:28
Sunrise 06:58
Dhuhr 13:28
Asr 17:06
Maghrib 19:58
Isha 21:28
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 05:26
Sunrise 06:57
Dhuhr 13:27
Asr 17:06
Maghrib 19:59
Isha 21:29
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 05:25
Sunrise 06:55
Dhuhr 13:27
Asr 17:06
Maghrib 19:59
Isha 21:29
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 05:23
Sunrise 06:54
Dhuhr 13:27
Asr 17:06
Maghrib 20:00
Isha 21:30
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 05:22
Sunrise 06:53
Dhuhr 13:27
Asr 17:06
Maghrib 20:01
Isha 21:31
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 05:20
Sunrise 06:52
Dhuhr 13:27
Asr 17:06
Maghrib 20:02
Isha 21:32
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 05:19
Sunrise 06:51
Dhuhr 13:26
Asr 17:06
Maghrib 20:03
Isha 21:33
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 05:18
Sunrise 06:49
Dhuhr 13:26
Asr 17:06
Maghrib 20:03
Isha 21:33
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 05:16
Sunrise 06:48
Dhuhr 13:26
Asr 17:07
Maghrib 20:04
Isha 21:34
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 05:15
Sunrise 06:47
Dhuhr 13:26
Asr 17:07
Maghrib 20:05
Isha 21:35
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 05:13
Sunrise 06:46
Dhuhr 13:26
Asr 17:07
Maghrib 20:06
Isha 21:36
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 05:12
Sunrise 06:45
Dhuhr 13:25
Asr 17:07
Maghrib 20:06
Isha 21:36
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 05:10
Sunrise 06:44
Dhuhr 13:25
Asr 17:07
Maghrib 20:07
Isha 21:37
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 05:09
Sunrise 06:43
Dhuhr 13:25
Asr 17:07
Maghrib 20:08
Isha 21:38
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 05:07
Sunrise 06:42
Dhuhr 13:25
Asr 17:07
Maghrib 20:09
Isha 21:39
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 05:06
Sunrise 06:41
Dhuhr 13:25
Asr 17:07
Maghrib 20:09
Isha 21:39
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 05:05
Sunrise 06:39
Dhuhr 13:25
Asr 17:07
Maghrib 20:10
Isha 21:40