Prayer calendar for Apr 2022 in Langkawi

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 06:08
Sunrise 07:19
Dhuhr 13:25
Asr 16:29
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 06:08
Sunrise 07:19
Dhuhr 13:24
Asr 16:28
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 06:07
Sunrise 07:19
Dhuhr 13:24
Asr 16:27
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 06:06
Sunrise 07:18
Dhuhr 13:24
Asr 16:26
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 06:06
Sunrise 07:18
Dhuhr 13:24
Asr 16:25
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 06:05
Sunrise 07:17
Dhuhr 13:23
Asr 16:25
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 06:05
Sunrise 07:17
Dhuhr 13:23
Asr 16:25
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 06:04
Sunrise 07:16
Dhuhr 13:23
Asr 16:26
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 06:04
Sunrise 07:16
Dhuhr 13:22
Asr 16:26
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 06:03
Sunrise 07:15
Dhuhr 13:22
Asr 16:27
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 06:03
Sunrise 07:15
Dhuhr 13:22
Asr 16:27
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 06:02
Sunrise 07:14
Dhuhr 13:22
Asr 16:28
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 06:02
Sunrise 07:14
Dhuhr 13:21
Asr 16:28
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 06:01
Sunrise 07:14
Dhuhr 13:21
Asr 16:29
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 06:01
Sunrise 07:13
Dhuhr 13:21
Asr 16:29
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 06:00
Sunrise 07:13
Dhuhr 13:21
Asr 16:29
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 06:00
Sunrise 07:12
Dhuhr 13:20
Asr 16:30
Maghrib 19:29
Isha 20:59
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 05:59
Sunrise 07:12
Dhuhr 13:20
Asr 16:30
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 05:59
Sunrise 07:12
Dhuhr 13:20
Asr 16:31
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 05:58
Sunrise 07:11
Dhuhr 13:20
Asr 16:31
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 05:58
Sunrise 07:11
Dhuhr 13:20
Asr 16:31
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 05:57
Sunrise 07:11
Dhuhr 13:19
Asr 16:32
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 05:57
Sunrise 07:10
Dhuhr 13:19
Asr 16:32
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 05:56
Sunrise 07:10
Dhuhr 13:19
Asr 16:33
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 05:56
Sunrise 07:09
Dhuhr 13:19
Asr 16:33
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 05:56
Sunrise 07:09
Dhuhr 13:19
Asr 16:33
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 05:55
Sunrise 07:09
Dhuhr 13:18
Asr 16:34
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 05:55
Sunrise 07:09
Dhuhr 13:18
Asr 16:34
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 05:54
Sunrise 07:08
Dhuhr 13:18
Asr 16:34
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 05:54
Sunrise 07:08
Dhuhr 13:18
Asr 16:35
Maghrib 19:28
Isha 20:58