Prayer calendar for Apr 2022 in Dortmund

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 04:03
Sunrise 06:06
Dhuhr 12:34
Asr 16:07
Maghrib 19:03
Isha 20:33
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 04:01
Sunrise 06:04
Dhuhr 12:34
Asr 16:08
Maghrib 19:05
Isha 20:35
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 03:58
Sunrise 06:01
Dhuhr 12:33
Asr 16:08
Maghrib 19:07
Isha 20:37
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 03:55
Sunrise 05:59
Dhuhr 12:33
Asr 16:09
Maghrib 19:08
Isha 20:38
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 03:52
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:33
Asr 16:10
Maghrib 19:10
Isha 20:40
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 03:49
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:33
Asr 16:11
Maghrib 19:12
Isha 20:42
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 03:46
Sunrise 05:52
Dhuhr 12:32
Asr 16:12
Maghrib 19:13
Isha 20:43
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 03:43
Sunrise 05:50
Dhuhr 12:32
Asr 16:13
Maghrib 19:15
Isha 20:45
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 03:40
Sunrise 05:48
Dhuhr 12:32
Asr 16:13
Maghrib 19:17
Isha 20:47
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 03:37
Sunrise 05:46
Dhuhr 12:31
Asr 16:14
Maghrib 19:18
Isha 20:48
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 03:34
Sunrise 05:43
Dhuhr 12:31
Asr 16:15
Maghrib 19:20
Isha 20:50
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 03:31
Sunrise 05:41
Dhuhr 12:31
Asr 16:16
Maghrib 19:22
Isha 20:52
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 03:28
Sunrise 05:39
Dhuhr 12:31
Asr 16:17
Maghrib 19:23
Isha 20:53
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 03:25
Sunrise 05:37
Dhuhr 12:30
Asr 16:18
Maghrib 19:25
Isha 20:55
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 03:22
Sunrise 05:35
Dhuhr 12:30
Asr 16:18
Maghrib 19:27
Isha 20:57
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 03:18
Sunrise 05:33
Dhuhr 12:30
Asr 16:19
Maghrib 19:28
Isha 20:58
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 03:15
Sunrise 05:30
Dhuhr 12:30
Asr 16:20
Maghrib 19:30
Isha 21:00
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 03:12
Sunrise 05:28
Dhuhr 12:29
Asr 16:21
Maghrib 19:32
Isha 21:02
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 03:09
Sunrise 05:26
Dhuhr 12:29
Asr 16:21
Maghrib 19:33
Isha 21:03
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 03:05
Sunrise 05:24
Dhuhr 12:29
Asr 16:22
Maghrib 19:35
Isha 21:05
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 03:02
Sunrise 05:22
Dhuhr 12:29
Asr 16:23
Maghrib 19:37
Isha 21:07
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 02:59
Sunrise 05:20
Dhuhr 12:29
Asr 16:24
Maghrib 19:38
Isha 21:08
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 02:55
Sunrise 05:18
Dhuhr 12:28
Asr 16:24
Maghrib 19:40
Isha 21:10
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 02:52
Sunrise 05:16
Dhuhr 12:28
Asr 16:25
Maghrib 19:42
Isha 21:12
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 02:49
Sunrise 05:14
Dhuhr 12:28
Asr 16:26
Maghrib 19:43
Isha 21:13
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 02:45
Sunrise 05:12
Dhuhr 12:28
Asr 16:26
Maghrib 19:45
Isha 21:15
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 02:42
Sunrise 05:10
Dhuhr 12:28
Asr 16:27
Maghrib 19:47
Isha 21:17
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 02:38
Sunrise 05:08
Dhuhr 12:28
Asr 16:28
Maghrib 19:48
Isha 21:18
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 02:34
Sunrise 05:06
Dhuhr 12:28
Asr 16:28
Maghrib 19:50
Isha 21:20
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 02:31
Sunrise 05:04
Dhuhr 12:27
Asr 16:29
Maghrib 19:52
Isha 21:22