Prayer calendar for Apr 2022 in Damanhour

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 04:23
Sunrise 05:47
Dhuhr 12:02
Asr 15:34
Maghrib 18:17
Isha 19:47
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 04:22
Sunrise 05:46
Dhuhr 12:02
Asr 15:34
Maghrib 18:18
Isha 19:48
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 04:20
Sunrise 05:45
Dhuhr 12:01
Asr 15:34
Maghrib 18:18
Isha 19:48
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 04:19
Sunrise 05:44
Dhuhr 12:01
Asr 15:34
Maghrib 18:19
Isha 19:49
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 04:18
Sunrise 05:42
Dhuhr 12:01
Asr 15:34
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 04:16
Sunrise 05:41
Dhuhr 12:01
Asr 15:34
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 04:15
Sunrise 05:40
Dhuhr 12:00
Asr 15:34
Maghrib 18:21
Isha 19:51
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 04:13
Sunrise 05:39
Dhuhr 12:00
Asr 15:34
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 04:12
Sunrise 05:38
Dhuhr 12:00
Asr 15:34
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 04:11
Sunrise 05:36
Dhuhr 11:59
Asr 15:34
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 04:09
Sunrise 05:35
Dhuhr 11:59
Asr 15:34
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 04:08
Sunrise 05:34
Dhuhr 11:59
Asr 15:34
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 04:07
Sunrise 05:33
Dhuhr 11:59
Asr 15:34
Maghrib 18:25
Isha 19:55
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 04:05
Sunrise 05:32
Dhuhr 11:58
Asr 15:34
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 04:04
Sunrise 05:31
Dhuhr 11:58
Asr 15:34
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 04:02
Sunrise 05:29
Dhuhr 11:58
Asr 15:34
Maghrib 18:27
Isha 19:57
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 04:01
Sunrise 05:28
Dhuhr 11:58
Asr 15:34
Maghrib 18:28
Isha 19:58
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 04:00
Sunrise 05:27
Dhuhr 11:57
Asr 15:34
Maghrib 18:28
Isha 19:58
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 03:58
Sunrise 05:26
Dhuhr 11:57
Asr 15:34
Maghrib 18:29
Isha 19:59
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 03:57
Sunrise 05:25
Dhuhr 11:57
Asr 15:34
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 03:56
Sunrise 05:24
Dhuhr 11:57
Asr 15:34
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:23
Dhuhr 11:57
Asr 15:34
Maghrib 18:31
Isha 20:01
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 03:53
Sunrise 05:22
Dhuhr 11:56
Asr 15:34
Maghrib 18:32
Isha 20:02
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 03:52
Sunrise 05:21
Dhuhr 11:56
Asr 15:34
Maghrib 18:32
Isha 20:02
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 03:51
Sunrise 05:20
Dhuhr 11:56
Asr 15:34
Maghrib 18:33
Isha 20:03
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 03:49
Sunrise 05:19
Dhuhr 11:56
Asr 15:34
Maghrib 18:34
Isha 20:04
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 03:48
Sunrise 05:18
Dhuhr 11:56
Asr 15:34
Maghrib 18:34
Isha 20:04
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 03:47
Sunrise 05:17
Dhuhr 11:56
Asr 15:34
Maghrib 18:35
Isha 20:05
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 03:46
Sunrise 05:16
Dhuhr 11:55
Asr 15:34
Maghrib 18:36
Isha 20:06
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 03:44
Sunrise 05:15
Dhuhr 11:55
Asr 15:34
Maghrib 18:36
Isha 20:06