Prayer calendar for Apr 2022 in Sheffield

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 04:31
Sunrise 06:40
Dhuhr 13:10
Asr 16:42
Maghrib 19:41
Isha 21:11
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 04:27
Sunrise 06:37
Dhuhr 13:09
Asr 16:42
Maghrib 19:43
Isha 21:13
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 04:24
Sunrise 06:35
Dhuhr 13:09
Asr 16:43
Maghrib 19:45
Isha 21:15
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 04:21
Sunrise 06:32
Dhuhr 13:09
Asr 16:44
Maghrib 19:46
Isha 21:16
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 04:18
Sunrise 06:30
Dhuhr 13:09
Asr 16:45
Maghrib 19:48
Isha 21:18
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 04:15
Sunrise 06:28
Dhuhr 13:08
Asr 16:46
Maghrib 19:50
Isha 21:20
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 04:11
Sunrise 06:25
Dhuhr 13:08
Asr 16:47
Maghrib 19:52
Isha 21:22
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 04:08
Sunrise 06:23
Dhuhr 13:08
Asr 16:48
Maghrib 19:54
Isha 21:24
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 04:05
Sunrise 06:21
Dhuhr 13:07
Asr 16:49
Maghrib 19:55
Isha 21:25
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 04:01
Sunrise 06:18
Dhuhr 13:07
Asr 16:50
Maghrib 19:57
Isha 21:27
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 03:58
Sunrise 06:16
Dhuhr 13:07
Asr 16:51
Maghrib 19:59
Isha 21:29
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 03:55
Sunrise 06:13
Dhuhr 13:07
Asr 16:52
Maghrib 20:01
Isha 21:31
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 03:51
Sunrise 06:11
Dhuhr 13:06
Asr 16:53
Maghrib 20:03
Isha 21:33
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 03:48
Sunrise 06:09
Dhuhr 13:06
Asr 16:54
Maghrib 20:05
Isha 21:35
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 03:44
Sunrise 06:07
Dhuhr 13:06
Asr 16:54
Maghrib 20:06
Isha 21:36
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 03:41
Sunrise 06:04
Dhuhr 13:06
Asr 16:55
Maghrib 20:08
Isha 21:38
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 03:37
Sunrise 06:02
Dhuhr 13:05
Asr 16:56
Maghrib 20:10
Isha 21:40
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 03:33
Sunrise 06:00
Dhuhr 13:05
Asr 16:57
Maghrib 20:12
Isha 21:42
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 03:30
Sunrise 05:57
Dhuhr 13:05
Asr 16:58
Maghrib 20:14
Isha 21:44
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 03:26
Sunrise 05:55
Dhuhr 13:05
Asr 16:59
Maghrib 20:15
Isha 21:45
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 03:22
Sunrise 05:53
Dhuhr 13:05
Asr 17:00
Maghrib 20:17
Isha 21:47
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 03:18
Sunrise 05:51
Dhuhr 13:04
Asr 17:00
Maghrib 20:19
Isha 21:49
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 03:14
Sunrise 05:49
Dhuhr 13:04
Asr 17:01
Maghrib 20:21
Isha 21:51
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 03:10
Sunrise 05:46
Dhuhr 13:04
Asr 17:02
Maghrib 20:23
Isha 21:53
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 03:06
Sunrise 05:44
Dhuhr 13:04
Asr 17:03
Maghrib 20:24
Isha 21:54
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 03:02
Sunrise 05:42
Dhuhr 13:04
Asr 17:04
Maghrib 20:26
Isha 21:56
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 02:57
Sunrise 05:40
Dhuhr 13:04
Asr 17:04
Maghrib 20:28
Isha 21:58
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 02:53
Sunrise 05:38
Dhuhr 13:03
Asr 17:05
Maghrib 20:30
Isha 22:00
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 02:49
Sunrise 05:36
Dhuhr 13:03
Asr 17:06
Maghrib 20:32
Isha 22:02
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 02:44
Sunrise 05:34
Dhuhr 13:03
Asr 17:07
Maghrib 20:33
Isha 22:03