Prayer calendar for Mar 2022 in Rome

2022-03-01 | Tue | 27-7-1443
Fajr 05:10
Sunrise 06:45
Dhuhr 12:22
Asr 15:29
Maghrib 18:00
Isha 19:30
2022-03-02 | Wed | 28-7-1443
Fajr 05:09
Sunrise 06:44
Dhuhr 12:22
Asr 15:30
Maghrib 18:01
Isha 19:31
2022-03-03 | Thu | 29-7-1443
Fajr 05:07
Sunrise 06:42
Dhuhr 12:22
Asr 15:31
Maghrib 18:02
Isha 19:32
2022-03-04 | Fri | 30-7-1443
Fajr 05:05
Sunrise 06:41
Dhuhr 12:22
Asr 15:31
Maghrib 18:04
Isha 19:34
2022-03-05 | Sat | 01-8-1443
Fajr 05:04
Sunrise 06:39
Dhuhr 12:22
Asr 15:32
Maghrib 18:05
Isha 19:35
2022-03-06 | Sun | 02-8-1443
Fajr 05:02
Sunrise 06:37
Dhuhr 12:21
Asr 15:33
Maghrib 18:06
Isha 19:36
2022-03-07 | Mon | 03-8-1443
Fajr 05:00
Sunrise 06:36
Dhuhr 12:21
Asr 15:34
Maghrib 18:07
Isha 19:37
2022-03-08 | Tue | 04-8-1443
Fajr 04:59
Sunrise 06:34
Dhuhr 12:21
Asr 15:34
Maghrib 18:08
Isha 19:38
2022-03-09 | Wed | 05-8-1443
Fajr 04:57
Sunrise 06:32
Dhuhr 12:21
Asr 15:35
Maghrib 18:09
Isha 19:39
2022-03-10 | Thu | 06-8-1443
Fajr 04:55
Sunrise 06:31
Dhuhr 12:20
Asr 15:36
Maghrib 18:11
Isha 19:41
2022-03-11 | Fri | 07-8-1443
Fajr 04:54
Sunrise 06:29
Dhuhr 12:20
Asr 15:37
Maghrib 18:12
Isha 19:42
2022-03-12 | Sat | 08-8-1443
Fajr 04:52
Sunrise 06:27
Dhuhr 12:20
Asr 15:37
Maghrib 18:13
Isha 19:43
2022-03-13 | Sun | 09-8-1443
Fajr 04:50
Sunrise 06:26
Dhuhr 12:19
Asr 15:38
Maghrib 18:14
Isha 19:44
2022-03-14 | Mon | 10-8-1443
Fajr 04:48
Sunrise 06:24
Dhuhr 12:19
Asr 15:39
Maghrib 18:15
Isha 19:45
2022-03-15 | Tue | 11-8-1443
Fajr 04:47
Sunrise 06:22
Dhuhr 12:19
Asr 15:39
Maghrib 18:16
Isha 19:46
2022-03-16 | Wed | 12-8-1443
Fajr 04:45
Sunrise 06:21
Dhuhr 12:19
Asr 15:40
Maghrib 18:17
Isha 19:47
2022-03-17 | Thu | 13-8-1443
Fajr 04:43
Sunrise 06:19
Dhuhr 12:18
Asr 15:40
Maghrib 18:19
Isha 19:49
2022-03-18 | Fri | 14-8-1443
Fajr 04:41
Sunrise 06:17
Dhuhr 12:18
Asr 15:41
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-03-19 | Sat | 15-8-1443
Fajr 04:39
Sunrise 06:15
Dhuhr 12:18
Asr 15:42
Maghrib 18:21
Isha 19:51
2022-03-20 | Sun | 16-8-1443
Fajr 04:37
Sunrise 06:14
Dhuhr 12:18
Asr 15:42
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-03-21 | Mon | 17-8-1443
Fajr 04:36
Sunrise 06:12
Dhuhr 12:17
Asr 15:43
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-03-22 | Tue | 18-8-1443
Fajr 04:34
Sunrise 06:10
Dhuhr 12:17
Asr 15:43
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-03-23 | Wed | 19-8-1443
Fajr 04:32
Sunrise 06:09
Dhuhr 12:17
Asr 15:44
Maghrib 18:25
Isha 19:55
2022-03-24 | Thu | 20-8-1443
Fajr 04:30
Sunrise 06:07
Dhuhr 12:16
Asr 15:44
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-03-25 | Fri | 21-8-1443
Fajr 04:28
Sunrise 06:05
Dhuhr 12:16
Asr 15:45
Maghrib 18:28
Isha 19:58
2022-03-26 | Sat | 22-8-1443
Fajr 04:26
Sunrise 06:03
Dhuhr 12:16
Asr 15:46
Maghrib 18:29
Isha 19:59
2022-03-27 | Sun | 23-8-1443
Fajr 04:24
Sunrise 06:02
Dhuhr 12:15
Asr 15:46
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-03-28 | Mon | 24-8-1443
Fajr 04:22
Sunrise 06:00
Dhuhr 12:15
Asr 15:47
Maghrib 18:31
Isha 20:01
2022-03-29 | Tue | 25-8-1443
Fajr 04:20
Sunrise 05:58
Dhuhr 12:15
Asr 15:47
Maghrib 18:32
Isha 20:02
2022-03-30 | Wed | 26-8-1443
Fajr 04:18
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:14
Asr 15:48
Maghrib 18:33
Isha 20:03
2022-03-31 | Thu | 27-8-1443
Fajr 04:16
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:14
Asr 15:48
Maghrib 18:34
Isha 20:04